Elke leerkracht heeft wel kinderen in de klas die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Omdat ze onderpresteren, moeilijk aansluiting vinden bij de groep of slachtoffer (of dader!) van pesterijen zijn. Helaas ben je niet altijd bij machte om elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Er is simpelweg onvoldoende tijd om zoveel leerlingen tegelijk te ondersteunen. En sommige problemen zijn te complex, of vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school.

Wanneer je als leerkracht, schoolarts of intern begeleider merkt dat een kind langdurig uit evenwicht dreigt te raken, kun je de ouders of verzorgers wijzen op integratieve therapie. Praktijk Druppel gaat - zonder te oordelen over het kind en zijn gedrag - samen met het kind op zoek naar wat hem in zijn ontwikkeling belemmert en hoe hij op eigen kracht tot een oplossing van het probleem kan komen.

Ouders kunnen zonder verwijsbrief een afspraak voor een intakegesprek maken. 

Spekkelaan 16
2161 GH Lisse

info@praktijk-druppel.nl

Aanmelden nieuwsbrief