De reactie van een kind op verlies is afhankelijk van karakter, leeftijd en ontwikkelingsfase. Communiceren met een kind kan op vele manieren — praten is er daarvan maar één.

Een kind kan zijn gevoelens pas toelaten als het zich veilig voelt. Vaak zien we dat kinderen het verwerkingsproces voor zich uit schuiven tot het moment waarop volwassenen juist het dagelijks leven weer oppikken en het thuis weer rustig is.

Het belangrijkste is dat je als volwassene duidelijk maakt dat er geen 'verkeerde' gevoelens zijn; elke emotie mag er zijn. Hoe groter de erkenning en aanvaarding, des te makkelijker het voor het kind is om gevoelens los te laten.
Spekkelaan 16
2161 GH Lisse

info@praktijk-druppel.nl